Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lời kể kinh hoàng của nạn nhân trong vụ lật xe tại Quảng Nam