Lời kể của nhân chứng trực tiếp cứu cô gái thuê người chặt chân tay mình