Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lời hẹn chưa thành của vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu và Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên bàn kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch “Đường 9 - Nam Lào” năm 1970.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu và Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên bàn kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch “Đường 9 - Nam Lào” năm 1970.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu và Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên bàn kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch “Đường 9 - Nam Lào” năm 1970.
Lên top