Lời chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: N.Bắc.
Lên top