Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình ông Trần Quốc Hương

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban lễ tang, đọc điếu văn truy điệu nhà tình báo chiến lược Mười Hương. Ảnh Anh Tú
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban lễ tang, đọc điếu văn truy điệu nhà tình báo chiến lược Mười Hương. Ảnh Anh Tú
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban lễ tang, đọc điếu văn truy điệu nhà tình báo chiến lược Mười Hương. Ảnh Anh Tú
Lên top