Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời điếu văn tại Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh HN
Lên top