Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. - Ảnh: VGP
Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. - Ảnh: VGP
Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. - Ảnh: VGP
Lên top