Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đồng Sỹ Nguyên

Tổ chức Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ảnh VGP
Tổ chức Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ảnh VGP
Tổ chức Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ảnh VGP
Lên top