Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top