Lời cảm ơn của Ban lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh

Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh theo nghi thức Quốc tang.
Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh theo nghi thức Quốc tang.
Tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh theo nghi thức Quốc tang.
Lên top