Lời cảm ơn!

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đứng đầu bộ, ngành; đại biểu quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đứng đầu bộ, ngành; đại biểu quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đứng đầu bộ, ngành; đại biểu quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top