Lốc xoáy lại quét qua Quảng Trị, hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái