Loạt cơ chế mở tháo gỡ khó khăn để Đà Nẵng phát triển

Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước. Ảnh: H.L
Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước. Ảnh: H.L
Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước. Ảnh: H.L
Lên top