Loạt bài "Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng" đoạt Giải A Báo chí Quốc gia

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho đại diện nhóm tác giả Báo Lao Động với loạt bài điều tra "Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng". Ảnh: Minh Khánh
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho đại diện nhóm tác giả Báo Lao Động với loạt bài điều tra "Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng". Ảnh: Minh Khánh
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho đại diện nhóm tác giả Báo Lao Động với loạt bài điều tra "Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng". Ảnh: Minh Khánh
Lên top