Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Loạn” phí gửi ô tô và dịch vụ đổi tiền lẻ tại đền Hoàng Mười