Loại bỏ 47 trường hợp cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện thuộc diện Trung ương quản lý

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị
Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị