Loa phường, xã là công cụ thiết thực, hiệu quả trong việc chống dịch

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Lên top