Lo ngại tình trạng xe bắt khách dọc đường, không thực hiện khai báo y tế

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đình Nam
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đình Nam
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đình Nam
Lên top