Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lo ngại “tem sạch” dán trên thực phẩm bẩn