Lo ngại "phình to" bộ máy khi lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu ý kiến. Ảnh Thế Công
Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu ý kiến. Ảnh Thế Công
Đại biểu Nguyễn Minh Hoàng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) phát biểu ý kiến. Ảnh Thế Công
Lên top