DÙNG HỒ SƠ CHỊ GÁI ĐỂ XIN VIỆC, LÊN ĐẾN TRƯỞNG PHÒNG TRONG TỈNH ỦY:

Lỗ hổng quá lớn trong công tác cán bộ

Ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận sẽ rà soát quy trình giới thiệu đảng viên sau vụ bà Ái Sa. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận sẽ rà soát quy trình giới thiệu đảng viên sau vụ bà Ái Sa. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận sẽ rà soát quy trình giới thiệu đảng viên sau vụ bà Ái Sa. Ảnh: PV
Lên top