Lô hàng đầu tiên của đường sắt Cát Linh – Hà Đông về đến Hải Phòng