Đồng bằng sông Cửu Long:

Lo điện than gây sự cố môi trường