Lễ Truy điệu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước về tới quê nhà. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước về tới quê nhà. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước về tới quê nhà. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Lên top