Linh mục Trần Xuân Mạnh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban ĐKCG Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban ĐKCG Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban ĐKCG Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh
Lên top