TRANH CÃI VỀ TRẬN ĐỊA CỌC BẠCH ĐẰNG 1288:

Lịch sử phải chính xác

Các chuyên gia Nhật Bản và Viện khảo cổ học khai quật Bãi cọc Đồng Má Ngựa năm 2009. Ảnh: NGÔ ĐÌNH DŨNG
Các chuyên gia Nhật Bản và Viện khảo cổ học khai quật Bãi cọc Đồng Má Ngựa năm 2009. Ảnh: NGÔ ĐÌNH DŨNG
Các chuyên gia Nhật Bản và Viện khảo cổ học khai quật Bãi cọc Đồng Má Ngựa năm 2009. Ảnh: NGÔ ĐÌNH DŨNG
Lên top