Lên phương án xây dựng bệnh viện dã chiến cho tình huống khẩn cấp

Bệnh viện dã chiến Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Giang Quang
Bệnh viện dã chiến Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Giang Quang
Bệnh viện dã chiến Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Giang Quang
Lên top