Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu từ 8h sáng nay

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra từ ngày 14-15.8. Ảnh Hải Nguyễn.
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra từ ngày 14-15.8. Ảnh Hải Nguyễn.
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra từ ngày 14-15.8. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top