Lễ Truy điệu và An táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ Truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: PV baodongkhoi
Lễ Truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: PV baodongkhoi
Lễ Truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: PV baodongkhoi
Lên top