Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cỗ linh xa tại nhà tang lễ. Ảnh Hải Nguyễn
Cỗ linh xa tại nhà tang lễ. Ảnh Hải Nguyễn
Cỗ linh xa tại nhà tang lễ. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top