Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu lúc 10h45.
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu lúc 10h45.
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu lúc 10h45.
Lên top