Lễ tang đồng chí Đồng Sỹ Nguyên theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.
Lên top