Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh. Ảnh: VGP.
Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh. Ảnh: VGP.
Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh. Ảnh: VGP.
Lên top