Lễ tang Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy sẽ được tổ chức từ sáng 24.9

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy.
Lên top