Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng). Ảnh: TH.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng). Ảnh: TH.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng). Ảnh: TH.
Lên top