Lễ ký kết trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương trong cả nước

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Tập đoàn Novaland ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: P.Đ
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Tập đoàn Novaland ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: P.Đ
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Tập đoàn Novaland ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: P.Đ
Lên top