Lễ khánh thành “Lớp vi tính Cùng nhau hy vọng” lần thứ 41 của tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc.