Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải tại Bến Tre diễn ra trong 4 ngày