Lễ hội mặt nạ chào Trung thu: Khơi dậy lòng yêu đất nước