Lễ công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số". Ảnh BHXH VN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số". Ảnh BHXH VN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số". Ảnh BHXH VN
Lên top