Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo đánh giá hoạt động bộ máy hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ảnh: Lê Sơn
Lên top