Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp, chủ động trước CPTPP

ĐBQH Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
ĐBQH Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
ĐBQH Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Lên top