Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Thuận:

Lật xe container, dầu tràn đầy đường khiến nhiều người té ngã