Lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt – nơi tổ chức Đại hội II của Đảng

Một góc làng quê xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh minh họa: Vũ Quang Đán/TTXVN
Một góc làng quê xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh minh họa: Vũ Quang Đán/TTXVN
Một góc làng quê xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh minh họa: Vũ Quang Đán/TTXVN
Lên top