Lập kỉ lục Guiness 1.000 nồi lẩu chay vì hòa bình tại nơi cửa Phật