Lập đường dây nóng xử lý việc chiếu tia laser lên máy bay