Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lập đường dây làm và bán giấy sức khỏe giả, thu lời bất chính tiền triệu