Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Người dân và ngành chuyên môn ở Nghệ An tăng cường công tác phòng chống dịch. Ảnh: LDO.
Người dân và ngành chuyên môn ở Nghệ An tăng cường công tác phòng chống dịch. Ảnh: LDO.
Người dân và ngành chuyên môn ở Nghệ An tăng cường công tác phòng chống dịch. Ảnh: LDO.
Lên top