Lào Cai: Lũ quét kinh hoàng, 6 công nhân đào vàng thương vong