Lào Cai lần đầu thừa nhận số nạn nhân vụ sạt hầm vàng đã tăng lên 11